slide-8.jpg
01
Gru
Lekcja botaniki w plenerze
Posted by Super User

W dniu 16 kwietnia kl. I TL uczestniczyła w wycieczce zawodowej do lasów znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

Uczniowie pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych leśnych - Dariusza Horowskiego wzięli udział w zajęciach z botaniki leśnej, rozpoznając gatunki drzew i krzewów oraz roślin naczyniowych, analizowali mapy przyrodniczo - leśne Sądecczyzny, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” oraz określali cechy taksacyjne drzewostanów charakterystycznych dla karpackich zbiorowisk roślinności.

To była niezwykła lekcja, która łączyła wysiłek fizyczny i intelektualny, a wszystko doprawione świetnym humorem. W dodatku zakończyła się ogniskiem na polanie „Góry Miejskiej” i pieczeniem kiełbasek!

Galeria zdjęć >>>